Akce proběhla ve stanoveném termínu o víkendu 5. – 7.5.2023. 

Chceme tímto poděkovat všem zúčastěným týmům i jednotlivcům. Věříme, že každý si v rámci akce přišel na své, bavili jste se a pozitiva převážila případné nedostatky akce. Je skvělé, že nám scénář a jeho vyvrcholení dovoluje navázat i v příštím roce při pokračování.

Fotky z akce naleznete na tomto odkazu:

Jsou bez jakýchkoliv úprav a na odkazu budou dostupné do 31.5.2023, tak stahujte!

Prolog

Operace je situována do oblasti hranice mezi Bosnou a Srbskem, kolem města Srebrenica.

Dne 6. května 1993 byla radou OSN přijata rezoluce č.: 824, kterou byla města Sarajevo, Tuzla, Bihač, Goražde, Žepa, Srebrenica a jejich okolí vyhlášena bezpečnými zónami pod ochranou OSN a jednotkami NATO, které na toto ustanovení měli dohlížet. Srbové (Srbská republika) však od roku 1995 obléhali město Srebrenica a bylo evakuováno na 25 tisíc lidí. Nejasný byl osud asi 15 tisíc bosenských mužů, kteří byli při obsazování města zajati republikou Srbsko. Někteří z těchto zajatců se však probili do města Tuzla a začali vyprávět o strašných věcech, které se v obci Srebrenica dějí pod vládou Srbské republiky, jejími členy a to především ze strany Srbů. 

Dnes již víme, že byli pobiti a byly vytvořeny masové hroby – o tomto jednání Srbské republiky pojednává operace “Novi dan”, česky Nový den.

Termín konání

Airsoftová událost s prvky MILSIM operace „Novi dan“ proběhne v termínu 5. – 7.5.2023

Herní frakce

NATO / OSN

 • Předpokládaný počet hráčů: 20 – 30
 • Armádní vzory: US armádní vzory (přesný maskovací vzor uveďte v prostoru pro komentáře registračního formuláře)
 • Sniper: 2x
 • Medik: 2x

Bosenská armáda / milice

 • Předpokládaný počet hráčů: 10 – 15
 • Armádní vzory: vzor 95, nebo obecný povstalecký LARP (přesný maskovací vzor / herní úbor uveďte v prostoru pro komentáře registračního formuláře)
 • Sniper: 1x
 • Medik: 1x

Srbská armáda / milice

 • Předpokládaný počet hráčů: 30 – 40
 • Armádní vzory: vzor 95, ruský, flecktarn nebo jakýkoliv jiný armádní vzor nebo obecný povstalecký LARP (přesný maskovací vzor / herní úbor uveďte v prostoru pro komentáře registračního formuláře)
 • Sniper: 2x
 • Medik: 2x

Civilisté

 • Předpokládaný počet hráčů: 10 – 15
 • Armádní vzory: retro oblečení (žádné armádní vzory)
 • Medik: nedisponuje medikem (zásah = respawn)
 • Poznámka: civilisté jsou standardně neozbrojení (mohou uchovávat nelegálně držené zbraně v tajnosti)

Poznámka: Co se týká výstroje, výzbroje a úborů obecně, netrváme na dobové výstrojové kázni a výzbroji. Preferujeme ale, kdyby se hráči naladili na vlnu devadesátek a války v Jugoslávii. Chceme, aby celá akce měla částečný MILSIM charakter.

Obecná pravidla

V této sekci budou představena obecná pravidla, platná v rámci operace „Novi dan“. Dodržování pravidel bude monitorováno ze strany herních maršálů, kteří mají právo jednotlivce i celé týmy za jejich nedodržování sankcionovat.

Limity zbraní

POZOR ZMĚNA!

Na základě zpětné vazby a interní domluvy jsme se rozhodli změnit a více rozpadnout pravidla limitů zbraní.

Měření hlavních i sekundárních zbraní proběhne ze strany organizátorů během registrace týmů. Zbraně v limitu budou označeny jako vhodné pro akci.

HPA – povoleno, po měření bude nasazen tournament lock a zbraň bude zaplombována

Režim DMR – povoleno, zbraň musí mít optiku a režim střelby pouze mód SEMI

Kulomet – povolena pouze reálná předloha (M60, M249, RPK, aj.)

 • AEG | HPA | GAS – Full auto 
  • max. 1,7 J
  • váha kuliček: 0,30g
 • AEG | HPA | GAS – režim DMR
  • max. 2,4 J
  • váha kuliček: 0,48g
  • povinnost mít sekundární zbraň
 • AEG | HPA | GAS – Kulomet
   • max. 2,0 J
   • váha kuliček: 0,36g
 • Sniper – manuální
  • max. 3,5 J
  • váha kuliček: 0,48g
  • povinnost mít sekundární zbraň

Váhy kuliček použitých při měření jsou zároveň také nejvyšší váhy kuliček možné použít během akce v daných kategoriích.

Poznámka: V průběhu akce budou ze strany herních maršálů prováděné namátkové kontroly dodržování pravidel, tykajících se limitů zbraně. Hráč, který tato pravidla nebude dodržovat, může být vyloučen ze hry.

Respawn a zranění

Respawn:

 • Na základně, nebo ve vesnici (dle týmu)
 • Každé celé 2 hodiny – na povel z velitelství
 • Frakce civilistů – každou 1 celou hodinu

Zranění:

 • 1x zásah lze ošetřit medikem
 • Medik zapíše jméno, jednotku a charakter zranění do „deníku“ (herní maršál bude karty sbírat 1x za 3h)
 • Zranění musí být vždy ošetřeno obvazem
 • Zraněný se nesmí pohybovat, musí ležet v místě zásahu
 • Pokud se k němu dostaví medik, může si ho odvést za ruku do „bezpečí“ a tam provést ošetření
 • 2x zásah, nebo druhý zásah po ošetření = automaticky odchod na respawn (je možné při respawnu dojít si na základnu NATO se občerstvit)

Poznámka: pro medika platí stejná pravidla viz. výše s těmito výjimkami

 • Může se 1x ošetřit sám na místě
 • Nebo může být odveden do bezpečné zóny a tam se ošetřit

Pyrotechnika

 • Platí zákaz používání veškeré pyrotechniky v průběhu celé akce

Konzumace

 • Konzumace alkoholu a psychotropních látek po dobu konání akce je přísně zakázána!
 • Konzumace lehkého alkoholu (piva) je možná pouze v přistavené občerstvovací stanici, hráči s sebou nesmí vozit vlastní alkohol (povolena pouze 2 piva z kiosku)

Poznámka: Hráči obdrží konzumní karty a každý ji musí předat při koupi alkoholického nápoje v kiosku pro potvrzení dat. Večer v sobotu, pokud se hráč výslovně nebude účastnit nočních bojů, může užívat alkohol v občerstvení bez omezení.

Herní prostor

Herní prostor se nachází několik kilometrů za Pardubicemi, ve směru na Heřmanův Městec. Součástí celého herního prostoru je Warfield CQB Hladíkov, přilehlý les a okolí.

Vstupné

Vzhledem k náročnosti přípravy, tlak na zajištění důstojného zázemí a hladkého průběhu akce, kterou operace „Novi den“ přináší, je zaveden za každého registrační poplatek. V registračním formuláři naleznete položku „Platba“, zde prosím uveďte, jakým způsobem bude vstupné uhrazeno.

Platba předem

Preferovaná forma úhrady registračního poplatku je platbou předem na účet.

Záloha předem

Platba formou zálohy = 200 CZK předem a doplatek 200 CZK v místě konání.

Platba na místě

Na místě bude možné platit registrační poplatek buď hotově, nebo platební kartou.

Frakce civilisté

Z principu náročnosti a fungování frakce, mají civilisté snížený registrační poplatek. 

Poznámka: Z provozních důvodů a z důvodu nutnosti logistického zajištění akce předem, není již možné vrátit zaplacené vstupné, či zálohu. 

Děkujeme za pochopení.

REGISTRACE

Informace k registraci

Akce již proběhla a registrace jsou proto uzavřeny, děkujeme za pochopení.

Těšíme se na vás!