Operace Freedom

Prolog

Dne 12.10.2019 došlo ze strany Konžské lidové armády k obsazení diamantového dolu v oblasti Středního Konga, v blízkosti řeky Kongo a bylo následované nemilosrdným vraždění místního menšinového obyvatelstva, Pygmejů. 

Tyto události vedly k okamžité aktivaci Americké armády, která do oblasti přesunula své vojenské jednotky, aby znovu zajistila stabilitu oblasti, vytlačila Konžskou lidovou armádu, ochránila obyvatelstvo před nájezdy fanatiků z lidové armády.

Zvěrstva spáchaná Konžskou lidovou armádou však navzdory strádání utlačované místní obyvatelstvo spojila. To, vyzbrojeno jak západními, tak východními zbraněmi ustavilo svého vůdce Tchicayu a byly zformovány legionářské jednotky OTA, která se utvořily kolem vůdce. Jedná se o nebezpečné jednotky, které vycvičila Francie a její cizinecká legie. Milice OTA provádí operace proti všem, jejich cílem je vytvořit samostatný stát v samém srdci Konga, což ale je v rozporu s cíli západních zemí.

Termín konání

Airsoftová událost s prvky MILSIM – operace „Freedom“ proběhne v termínu 6. – 8.10.2023

Herní frakce

U.S. Army

 • Předpokládaný počet hráčů: 30 – 40
 • Armádní vzory: US armádní vzory
 • Sniper: 2x
 • Medik: 2x

Konžská lidová armáda

 • Předpokládaný počet hráčů: 30 – 40
 • Armádní vzory: vzor 95, nebo východní maskovací vzory
 • Sniper: 2x
 • Medik: 2x

OTA

 • Předpokládaný počet hráčů: 10 – 15
 • Armádní vzory: Posvtalecký – 1/2 maskování a 1/2 jendobarevný
 • Sniper: 1x
 • Medik: 1x

Poznámka: Co se týká výstroje, výzbroje prosíme o dodržení rozložení a požadavků dle jednotlivých frakcí. Chceme, aby celá akce měla částečný MILSIM charakter.

Obecná pravidla

V této sekci budou představena obecná pravidla, platná v rámci operace „Freedom“. Dodržování pravidel bude monitorováno ze strany herních maršálů, kteří mají právo jednotlivce i celé týmy za jejich nedodržování sankcionovat.

Limity zbraní

Měření hlavních i sekundárních zbraní proběhne ze strany organizátorů během registrace týmů. Zbraně v limitu budou označeny jako vhodné pro akci.

HPA – povoleno, po měření bude nasazen tournament lock a zbraň bude zaplombována

Režim DMR – povoleno, zbraň musí mít optiku a režim střelby pouze mód SEMI

Kulomet – povolena pouze reálná předloha (M60, M249, RPK, aj.)

 • AEG | HPA | GAS – Full auto 
  • max. 1,7 J
  • váha kuliček: 0,30g
 • AEG | HPA | GAS – režim DMR
  • max. 2,4 J
  • váha kuliček: 0,48g
  • povinnost mít sekundární zbraň
 • AEG | HPA | GAS – Kulomet
   • max. 2,0 J
   • váha kuliček: 0,36g
 • Sniper – manuální
  • max. 3,5 J
  • váha kuliček: 0,48g
  • povinnost mít sekundární zbraň

Váhy kuliček použitých při měření jsou zároveň také nejvyšší váhy kuliček možné použít během akce v daných kategoriích.

Poznámka k limitům: V průběhu akce budou ze strany herních maršálů prováděné namátkové kontroly dodržování pravidel, tykajících se limitů zbraně. Hráč, který tato pravidla nebude dodržovat, může být vyloučen ze hry.

Respawn a zranění

Respawn:

 • Na základně, nebo ve vesnici (dle týmu)
 • Každé celé 2 hodiny – na povel z velitelství
 • Frakce civilistů – každou 1 celou hodinu

Zranění:

 • 1x zásah lze ošetřit medikem
 • Zranění musí být vždy ošetřeno obvazem
 • Zraněný se nesmí pohybovat, musí ležet v místě zásahu
 • Pokud se k němu dostaví medik, může si ho odvést za ruku do „bezpečí“ a tam provést ošetření
 • 2x zásah, nebo druhý zásah po ošetření = automaticky odchod na respawn (je možné při respawnu dojít si na základnu US Army se občerstvit)

Poznámka: pro medika platí stejná pravidla viz. výše s těmito výjimkami

 • Může se 1x ošetřit sám na místě
 • Nebo může být odveden do bezpečné zóny a tam se ošetřit

Pyrotechnika

 • Platí zákaz používání veškeré pyrotechniky v průběhu celé akce

Konzumace

 • Konzumace alkoholu a psychotropních látek po dobu konání akce je přísně zakázána!
 • Konzumace lehkého alkoholu (piva) je možná pouze v přistavené občerstvovací stanici, hráči s sebou nesmí vozit vlastní alkohol (povolena pouze 2 piva z kiosku)

Poznámka: Hráči obdrží konzumní karty a každý ji musí předat při koupi alkoholického nápoje v kiosku pro potvrzení dat. Večer v sobotu, pokud se hráč výslovně nebude účastnit nočních bojů, může užívat alkohol v občerstvení bez omezení.

Herní prostor

Herní prostor se nachází několik kilometrů za Pardubicemi, ve směru na Heřmanův Městec. Součástí celého herního prostoru je Warfield CQB Hladíkov, přilehlý les a okolí.

Vstupné / registrační poplatek

Vzhledem k náročnosti přípravy, tlak na zajištění důstojného zázemí a hladkého průběhu akce, kterou operace „Freedom“ přináší, je zaveden za každého registrační poplatek.

Součástí registračního poplatku je poukaz na 1x nápoj a 1x jídlo, tento poukaz lze využít kdykoliv během trvání akce.

Registrační poplatek je jednotné pro všechny herní frakce

Vstupné se platí v místě konání akce a pouze v hotovosti.

REGISTRACE

Registraci je možné provést elektronicky formulářem níže, nebo v prostoru Warfield Hladíkov v časech:

1) Pátek 6.10.2023 od 17:00 – 19:30

2) Sobota 7.10.2023 od 7:30 – 9:00

Dodatečné informace

Pro účast vás nebo vaší jednotky na operaci Freedom je potřeba mít splněno následující:

Po odeslání registračního formuláře od nás obdržíte e-mail s potvrzením registrace a postupně a další informace (základní mapu prostoru, formulář pro mladistvé hráče, atp.).

Veškeré dokumenty budou k dispozici také v rámci registračního „stánku“ v místě konání.

Informace k registraci

Pokud si nejste něčím jisti, postrádáte zde některou z důležitých informací k akci, prosím kontaktujte nás skrze standardní kontaktní formulář na záložce „Kontakt“.

Prosíme uveďte telefon na velitele, nebo zástupce jednotky.

Těšíme se na vás!